CENIK

Šolsko leto 2020/2021  

 

 

VPISNINA za eno leto

 

 

 

75,00 EUR

 

 

 

 

 

ŠOLNINA ZA EN LETNIK

ZNESEK

V EUR

za en letnik

1. OBROK

V EUR

2-9. OBROK

V EUR

10. OBROK

V EUR

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

1059,00

200,00

96,00

91,00

STROJNI TEHNIK

1059,00

200,00

96,00

91,00

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

1059,00

200,00

96,00

91,00

TRGOVEC - PRODAJALEC

1059,00

200,00

96,00

91,00
 

 

 

 

 

POKLICNA MATURA CELA

220,00 EUR

1 IZPITNA ENOTA POM

70,00 EUR

 

ZAKLJUČNI IZPITI

TRGOVEC-PRODAJALEC

110,00 EUR

   

1 IZPITNA ENOTA ZI

50,00 EUR

 

DRUGO

POPRAVNI IZPIT

33,00 EUR

DIFERENCIALNI IZPIT

83,00 EUR

RAZREDNI IZPIT

83,00 EUR

DIFERENCIALNI IZPIT (kandidat ni vpisan)

101,00 EUR

INDIVIDUALNA URA

30,00 EUR

IZPIS IZ EVIDENCE, DUPLIKAT POTRDILA

9,00 EUR

 

 

TEČAJNINE

TEČAJI TUJIH JEZIKOV-ODRASLI (80 ur)

450,00 EUR

TEČAJI TUJIH JEZIKOV-OŠ  10,00 EUR gradivo  (30 ur)

120,00 EUR

TEČAJI TUJIH JEZIKOV - šolarji, dijaki -  NA LUSB   10,00 EUR gradivo (50 ur)

220,00 EUR

TEČAJI TUJIH JEZIKOV-VRTEC (25 ur)

97,00 EUR

TEČAJI RAČUNALNIŠTVA (30 ur)

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE (ESF)-30ur

215,00 EUR

74,00 EUR

KONVERZACIJSKI TEČAJI (3O ur)

TEČAJ  POSLOVNE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE (45 ur)

SLEPO TIPKANJE (12 UR)- 4x+ PROGRAM ZA PC

DIGITALNA FOTOGRAFIJA (10 UR)

PLESNI TEČAJ ODRASLI  (8x 90 min)

PLESNI TEČAJ PREDŠOLSKI  (8x 45 min)

PLESNI TEČAJ OŠ ŠOLARJI (8x 60 min)

INDIVIDUALNE PLESNE URE  45 min/par

SOLO SALSA  (8x 60 min)

TEČAJ SLIKANJA (30 ur)

PILATES VADBA (mesečno)

250,00 EUR

390,00 EUR

55,00 EUR

55,00 EUR

70,00 EUR

40,00 EUR

45,00 EUR

30,00 EUR

50,00 EUR

98,00 EUR

20,00 EUR

 

 

PROGRAMI ZA STAREJŠE ODRASLE

JEZIKOVNI TEČAJI (35ur) – možnost 3 obrokov + gradivo 10,00 EUR

110,00 EUR

VEZENINE NA SLOVENSKOBISTRIŠKEM – 1 obrok

61,00 EUR

LIKOVNO USTVARJANJE – SLIKANJE NA TEKSTILIJE IN STEKLO

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

73,00 EUR

73,00 EUR

 

5 % popusta za dijake in študente

 

 

POSEBNI PRIMERI

 

REDNI VPIS BREZ PREKINITEV za naše udeležence izobraževanja, ki morajo opraviti:

 

-  1-4 izpite oz. do 15 kreditov:

           — evidenčni vpis (vpisnina + 1.obrok)

           — ne obiskuje predavanj

           — lahko opravlja izpite                  

 

-  5-9 izpitov oz. 16 do 30 kreditov:

            — plača ½ šolnine

            — lahko obiskuje predavanja

            — lahko opravlja izpite

 

-  več kot 10 izpitov oz. 31 do 60 kreditov:

            — plača 1 šolnino

 

 OSTALI UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA

 (opravljajo posamezne izpite):


-  kandidat ni vpisan, plača posamezni izpit 101,00 EUR-konzultacija in 1xno opravljanje izpita


PREKINITEV IZOBRAŽEVANJA ZA NAJMANJ 1 LETO

(opravičilo: vojska, rojstvo ali celoletno zdravniško spričevalo)

 

 NAŠI IN TUJI UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA:

 

-  vpis glede na delež preostalih izpitov (¼, ⅓, ½, ⅔, ¾ , 1)