Neformalni izobraževalni programi in izpiti za brezposelne v letu 2018

 


Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza bo v obdobju 1.1. do 31. 10. 2018 skupaj s partnerji (Academia, LU Slovenska Bistrica, Micro Team in Fundacija Prizma) izvajal programe za brezposelne.


Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica smo do konca junija zaključili z izvedbo programa:

- NEMŠČINA A1,

- NEMŠČINA A2 in

- RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE.

V program je bilo vključenih 35 brezposelnih oseb.


V letu 2017 smo usposobili 72 udeležencev.


 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Razvoj in izvedba neformalnih izobraževalnih programov za strokovne delavce


Razvili smo dva programa:


TEMELJNO UPRAVLJANJE Z VIRI 1

in

TEMELJNO UPRAVLJANJE Z VIRI 2

Gradiva razvita v okviru operacije

trajnostno upravljanje z viri I.pdf 904.2KB
Tranostno upravlanje z viri I - Tanja Šket.pdf 1.1MB
Izdelava finančnega načrta v javnem zavodu X - Romanca Steinbacher.pdf 501.8KB
TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z VIRI 2.pdf 882.9KB
Upravljanje odnosov z javnostmi - Maja Krušič Šega.pdf 149.5KB