Ostale dejavnosti

INFORMIRANJE                                                 

INFO TOČKA: vsako sredo dopoldne          

 

SVETOVANJE ZA IZOBRAŽEVANJE

 

POMOČ PRI SAMOIZOBRAŽEVANJU

Središče za samostojno učenje – storitve so brezplačne 

PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE 
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

ORGANIZACIJA RAZSTAV IN SREČANJ 

 

KLUB DIREKTORJEV

Klub direktorjev je neprofitno, interesno združenje vodstvenih delavcev občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica, ki šteje 57 članov. Pri LU že vrsto let opravljamo tajniška dela za klub.

UO kluba:

-          Roman Stegne, predsednik

-          Peter Kosi, član

-          Brigita Kruder, član

Kontakt: Brigita Kruder, 02/843 07 31