PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE


I. Izobraževalna oblika:

 INDIVIDUALNI ORGANIZACIJSKI MODEL


II. Predviden potek izobraževanja:

Z vsakim udeležencem izobraževanja sklenemo dogovor o poteku izobraževanja - OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT (OIN).


III. Predviden način izobraževanja:1.    Predavanja, konzultacije in izpite objavimo 2x letno: v mesecu oktobru in januarju. Sproti so objavljena dodatna obvestila. Objavljena so na spletni strani in na oglasni deski LU.

2.    Za nekatere programske enote (maturitetni predmeti in predmeti na ZI)

so organizirane predavanja, pri ostalih so konzultacije.

3.    Predavatelji so za individualne konzultacije dosegljivi pred in po

objavljenih predavanjih in o elektronski pošti.

4.    Načini in roki preverjanja znanja so objavljeni v urnikih in potekajo

v skladu s Šolskimi pravili ocenjevanja.

5.    Vaše predloge za izboljšanje kakovosti izobraževanja lahko podate

na

External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si

ali osebno v tajništvu LU.

 


Povzpnite se k znanju skozi naša vrata!

Pišite nam na: External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si ali pokličite na telefon 02 843 70 30 ali 041 682 596.