ROKI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE

v šolskem letu 2020/2021

 

Zimski izpitni rok 2021

Þ 3. december 2020 – zadnji rok za prijavo k POM in vloge za 4. predmet

Þ 28. januar 2021 – rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za                       pristop k POM, rok za oddajo izdelkov oz. storitev

Þ 1.  februar 2021 – pisni izpit iz slovenščine

Þ 2. februar 2021 – pisni izpit iz matematike, angleščine in nemščine

Þ 3. februar 2021 – pisni izpit iz 2. predmeta POM (gospodarstvo, strojništvo)

Þ 4. – 13. februar 2021  - obdobje ustnih izpitov

Þ 3. marec 2021 – seznanitev kandidatov z uspehom pri POM

 

Spomladanski izpitni rok 2021

Þ 30. marec 2021 – zadnji rok za prijavo k POM in vloge za 4. predmet

Þ 25. maj 2021 – rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za

pristop k POM, rok za oddajo izdelkov oz. storitev

Þ 29. maj 2021 – pisni izpit iz angleščine

Þ 31. maj 2021 – pisni izpit iz slovenščine

Þ 5. junij 2021 – pisni izpit iz matematike

Þ 8. junij 2021 – pisni izpit iz nemščine

Þ 10. junij 2021 – pisni izpit iz 2. predmeta POM (gospodarstvo, strojništvo)

Þ 14. – 23.  junij 2021 – obdobje ustnih izpitov

Þ 7. julij 2021 – seznanitev kandidatov z uspehom pri POM

 

Jesenski izpitni rok 2021

Þ 8. julij 2021 – zadnji rok za prijavo k POM in vloge za 4. predmet

Þ 20. avgust 2021 – rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za

pristop k POM, rok za oddajo izdelkov oz. storitev

Þ 24. avgust 2021 – pisni izpit iz slovenščine

Þ 25. avgust 2021 – pisni izpit iz matematike

Þ 27. avgust 2021 – pisni izpit iz angleščine in nemščine

Þ 31. avgust 2021 – pisni izpit iz 2. predmeta POM

Þ 24. avgust – 3. september 2021 – obdobje ustnih izpitov

Þ 9. september 2021 – seznanitev kandidatov z uspehom pri POM

 

 

Slovenska Bistrica, 5. 11. 2020

Maja Kanop Krevh,

                                                                                

tajnica POM