Zloženke

 

Na Ljudski univerzi smo izdali že petnajst turističnih zgibank, ki predstavljajo krajevne skupnosti občine

Slovenska Bistrica. S pomočjo Občine in Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica ter s

sodelovanjem krajanov smo pripravili zgibanke za Šmartno na Pohorju, Tinje, Zgornjo Ložnico, Makole,

Laporje, Poljčane, Črešnjevec, Leskovec, Spodnja Polskava, Studenice, Kebelj, Bistriški vintgar, Bojtino,

Kočno in Kebelj – naravoslovna učna pot in nove občine Poljčane.

Vse turistično informativne zloženke predstavljajo kraje v krajevni skupnosti, s fotografijami in opisi so

predstavljene znamenitosti naravne in kulturne dediščine, tradicionalne turistične in kulturne prireditve,

društva, gostinska ponudba … Na zemljevidu so označene vse omenjene zanimivosti ter dostop do njih.

 

 

 

 

Zloženke lahko dobite na Ljudski univerzi in

na Turistično informativnem centru, Trg svobode 17, Slovenska Bistrica.