Leonardo da Vinci/Mobility: Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje znanja,spretnosti in kompetenc na Portugalskem

12. – 19. September 2009

 
Cilji obiska:
  • vpogled v nacionalni sistem ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja kompetenc
  • obisk različnih centov ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja znanja, spretnosti in kompetenc 
  •  pridobivanje znanja o kriterijih 
  • spoznavanje poteka procesa vrednotenja ter priznavanja v »centrih za nove priložnosti«
  • spoznavanje delovanja mreže socialnega partnerstva
  • obisk javne organizacije za izobraževanje odraslih


 
Obiska se je udeležila direktorica mag. Brigita Kruder.