Rezultat iskanja slik za ministrstvo za šolstvo in šport LOGO         

 


Center vseživljenjskega učenja Zgornje Podravske regije

 

V sklopu dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja se bodo izvajale številne aktivnosti, in sicer:

  • nadaljnje izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja odraslim za izobraževanje in učenje ISIO;

  • specifične dejavnosti svetovanja, ki zajemajo inovativno svetovalno delo v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor.

  • V časopisu Gospodarski izzivi, ki ga pripravlja Štajerska gospodarska zbornica, bomo objavljali  svetovalni kotiček;

  • mobilna svetovalna služba, ki pomeni možnost brezplačnega obiska svetovalca/-ke v knjižnici, podjetju, društvu, nevladni organizaciji;
  • portal vseživljenjskega učenja, kjer bodo na enem spletnem mestu zbrane koristne informacije o možnostih izobraževanja, učenja, svetovanja;

  • 16 točk vseživljenjskega učenja

    , Njihov cilj je povečevanje vključenosti prebivalstva v različne oblike neformalnega učenja. Točke vseživljenjskega učenja so namenjene 230.000 prebivalcem Zgornje podravske regije.


Izobraževanja in usposabljanja se organizirajo sproti v okviru elaborata CVŽU 2008-2013.