Deveti dnevi ljudskih univerz Slovenije 2005


Zveza ljudskih univerz Slovenije je v decembru 2005 organizirala že devete tradicionalne dneve ljudskih univerz. Osrednji dogodek je bil nacionalni strokovni posvet, ki je potekal 5. in 6. decembra 2005 v Kongresnem centru hotela Mons v Ljubljani.
Posveta se je udeležilo preko 220 strokovnjakov, praktikov in vodilnih delavcev s področja izobraževanja odraslih. Delovni naslov tokratnega posveta je bil "Nacionalni program izobraževanja odraslih-realnost in perspektive".
Skozi dvodnevni program so se prepletali strokovni plenarni prispevki, predstavitve primerov dobre prakse in delo v številnih delovnih skupinah.
Temeljni cilj posveta je bil analizha stanja in iskanje usklajenih strokovnih rešitev za izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji ter doseganje zastavljenih razvojnih ciljev.
S svojimi prispevki so sodelovala tudi tri ministrstva:

  • Mimistrstvo za šolstvo in šport
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Vladna služba za regionalni razvoj in lokalno samoupravo

Posvet je vodila predsednica Zveze ljudskih univerz Slovenije, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, mag. Brigita Kruder. Udeležile pa so se ga še tri strokovne delavke Ljudske univerze Slovenska Bistrica.