LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA - akreditirani izpitni center

 

Osnovno znanje ekonomike je danes ena izmed ključnih kvalifikacij, da lahko sodelujemo in komuniciramo v poslovnem svetu. Podjetja vedno bolj potrebujejo zaposlene prav s takšnimi znanji. To je znanje, ki je potrebno za razumevanje in sprejemanje poslovnih odločitev.

 

Prijave in informacije:

External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si, 041 383 756

 

Kandidati, ki uspešno opravijo usposabljanje in izpit, poznajo ekonomske cilje podjetij in razumejo jezik ekonomistov. Prav tako razumejo in znajo uporabljati osnove podjetniškega razmišljanja in ukrepanja.

 

V mnogih evropskih državah so znanja poslovnih kompetenc uvrščena že v učne načrte šol. EBC*L je mednarodni standard, ki ima med globalno prepoznanimi certifikati izjemen pomen.


EBC*L priprave in opravljanje izpita Vam omogočajo izpitni centri po vsej Sloveniji. Akreditacijo EBC*L predstavništva v Sloveniji je prejela tudi Ljudska univerza Slovenska Bistrica, saj program izvaja po mednarodnih smernicah, ki zagotavljajo kvaliteto.           


Komu priporočamo pridobitev uporabnih znanj?

Vsem, ki sprejemate poslovne odločitve, pa morda po svoji stroki niste ekonomisti: samostojnim podjetnikom, obrtnikom, direktorjem javnih zavodov, vodjem področij in projektov v podjetjih.

Ekonomistom, ki morda niste specializirani za vodenje finančnih bilanc, spremljanje podjetniških ciljev in kazalnikov ali stroškovno računovodstvo, saj boste pridobili veliko uporabnega znanja.

 

Več informacij na: External link opens in new tab or windowhttp://www.ebcl.si