Program: EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Poklic: EKONOMSKI TEHNIK

 

Pogoji za vpis:

uspešno končana IV. stopnja programa TRGOVEC, poklic PRODAJALEC. Šolanje traja 2 leti oz. v skladu z vašim tempom.

 

PREDMETNIK

Ozn.

 

Programske enote

 

Obvezno

izbirno

1. letnik

2. letnik

P1

Slovenščina

 

obvezno

x

x

P2

Matematika

 

obvezno

x

x

P3

Tuj jezik I

 

obvezno

x

x

P4

Tuj jezik II

 

obvezno

x

x

P5

Umetnost

 

obvezno

 

x

P6

Zgodovina

 

obvezno

x

 

P7

Geografija

 

obvezno

x

 

P8

Sociologija

 

izbirno

 

x

P9

Psihologija

 

P10

Kemija

 

obvezno

x

 

P11

Biologija

 

obvezno

x

 

P12

Športna vzgoja

 

oproščen

x

x

Skupaj splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

M1

Projekti in poslovanje podjetja

Projektno delo

 obvezno

 

x

 

x

Management

Informac. kom. tehnologija

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

 

obvezno

x

x

M3

Finančno poslovanje

 

 

 

izbirno

(1/M3-M6)

 

 

 

x

 

 

 

x

 

M4

Materialno knjigovodstvo

 

M5

Komercialno poslovanje

Nabava in prodaja, Tržno komun.

Razvrščanje blaga

M6

Upravno administrativno poslovanje

 

M7

Zavarovalne storitve

 

 

 

izbirno

(1/M7-M11)

 

 

 

x

 

 

 

x

 

M8

Bančno poslovanje

 

M9

Poštni promet

 

M10

Finančno knjigovodstvo

 

M11

Neposredno trženje

 

Skupaj strokovni moduli

 

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

 obvezno

 

x

 

Interesne dejavnosti

 

oproščen

x

x

 

Odprti kurikulum

 

 obvezno

x

x

Skupaj kreditnih točk

 

 

58

58

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev)

 

 

 

4


To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih mestih v javni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. Številni naši diplomanti uspešno nadaljujejo šolanje na visokih šolah in nekaterih fakultetah.

 

Zaključek šolanja:

Ob zaključku izobraževanja opravljate poklicno maturo iz:

1. slovenščine (pisni in ustni izpit),

2. gospodarstva (pisni in ustni izpit),

3. matematike ali tujega jezika 1 (pisni in ustni izpit),

4. izdelek oziroma storitev in zagovor;

 

Ob vpisu morate predložiti:

- spričevalo osnovne šole in spričevalo srednje šole (izvirnik),

- osebni dokument.

 

Za vse dodatne informacije nas pokličite (02 843 0730) ali se oglasite pri nas.

 

Za izobraževanje sem se odločil, ker sem želel spremembe na poklicnem področju. Na Ljudski univerzi sem se izobraževal še enkrat, kot že v preteklosti, in bil z načinom dela zelo zadovoljen. Predavatelji in zaposleni so z veliko mero posluha in truda tudi našo generacijo uspešno pripeljali do konca.

Vsem, ki se, in tistim, ki se še bodo izobraževali ob delu na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici, želim veliko uspeha in čimprejšnjo dosego cilja.

 

Zoran Košič, ekonomski tehnik 

 

 

Tisti, ki si še niste uredili vpisa za šolsko leto 2022/23, Vas prosimo, da to storite čimprej.

 

 

Informacije lahko dobite na 02 843 07 30; 041 682 596 ali nam pišete na External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si

 


Prijavnica

Prijavnica 107.9KB