Program: EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Poklic: EKONOMSKI TEHNIK

 

Pogoji za vpis:

Uspešno končana osnovna šola. Šolanje traja 4 leta oz. v skladu z vašim tempom.


PREDMETNIK

Ozn.

 

Programske enote

 

Obvezno

izbirno

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

P1

Slovenščina

 

obvezno

X

X

X

X

P2

Matematika

 

obvezno

X

X

X

X

P3

Tuj jezik I

 

obvezno

X

X

X

X

P4

Tuj jezik II

 

obvezno

X

X

X

X

P5

Umetnost

 

obvezno

 

X

 

 

P6

Zgodovina

 

obvezno

X

 

 

 

P7

Geografija

 

obvezno

X

 

 

 

P8

Sociologija

 

obvezno

X

 

 

 

P9

Psihologija

 

obvezno

X

 

 

 

P10

Kemija

 

obvezno

X

 

 

 

P11

Biologija

 

obvezno

X

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

oproščen

X

X

X

X

Skupaj splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

 

M1

Poslovni projekti

Projektno delo

 

obvezno

 

X

 

X

 

 

Inform. komunikacijska tehnologija

M2

Poslovanje podjetij

 

obvezno

 

X

X

 X

M3

Ekonomika poslovanja

 

obvezno

 

 

X

X

M4

Sodobno gospodarstvo

Razvoj in del. gospod.

 

obvezno

 

 

X

 

X

 

X

Gospodarske dejavn.

Temelji pravne kulture Pravno org. vidiki posl.

M5

Finančno poslovanje

 

 

izbirno

(2/M5-M8)

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

M6

Materialno knjigovodstvo

 

M7

Komercialno poslovanje

Nabava in prodaja, Tržno komun.

Razvrščanje blaga

M8

Upravno administrativno poslovanje

 

M9

Zavarovalne storitve

 

 

izbirno

(1/M9-M13)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

M10

Bančno poslovanje

 

M11

Poštni promet

 

M12

Finančno knjigovodstvo

 

M13

Neposredno trženje

 

Skupaj strokovni moduli

 

 

 

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

izbirno

 

 

 

X

 Aktivno državljanstvo oproščen   X

 

Interesne dejavnosti

 

oproščen

X

X

X

X

 

Odprti kurikulum

 

izbirno

X

X

X

X

Skupaj kreditnih točk

 

 

59

59

59

59

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

 

4


Zaključek šolanja:

Ob zaključku izobraževanja opravljate poklicno maturo iz:

1. slovenščina (pisni in ustni izpit),

2. gospodarstvo (ustni in pisni izpit),

3. matematike ali tujega jezika 1 (pisni in ustni izpit), 

4. izdelek oziroma storitev in zagovor;

 

Ob vpisu morate predložiti:

- spričevalo osnovne šole in spričevalo srednje šole (izvirnik),

- osebni dokument.

 

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali se oglasite pri nas.

 

"Odkar sem hodila nazadnje v srednjo šolo je minilo kar nekaj let, a strah, da ne bom zmogla, je premagala želja, prisotna v moji notranjosti že vrsto let.

Od prijateljice sem dobila nekaj informacij, zbrala pogum in odšla na Ljudsko univerzo ter dobila vse potrebne podatke za vpis. Bila sem zelo vesela in zadovoljna, ker sem vedela, da gre zares.

Ni bilo enostavno, a zadala sem si cilj, da čimprej dokončam šolo, in mi je to tudi uspelo. Veliko neprespanih noči je za mano, veliko vikendov sem presedela ob zvezkih in knjigah, a ni mi žal. Uspeh pride, če investiraš nekaj časa v učenje, kajti nikoli ne znamo toliko, da se ne bi naučili še kaj novega."

 

Sabina Bela, ekonomska tehnica

 

 

"Leta 1995 sem se "zaposlila" v največjem podjetju v Sloveniji-ZRSZ, kjer so me spoznali za sposobno šolanja, in me napotili na Ljudsko univerzo. V pravem trenutku sem se znašla tam, kjer sem spoznala lepote šolanja. Profesorji, ki so pustili pečat v mojih možganih in srcu, so me očarali, saj so preprosti, nasmejani, življenjski, profesionalni in polni vrednot. Pravi užitek je bilo obiskovati predavanja in odkrivati razsežnosti oceana znanja.

Ljudska univerza je ustanova, s katero se splača imeti stike. Ponudi ti mnogo področij na katerih lahko napreduješ, se izobražuješ, širiš obzorja, se duhovno bogatiš.

Življenje nam ponuja neslutene radosti. Le skozi njega moramo hoditi z odprto glavo, ki sprejema znanja in modrosti."

 

Milena Capl, ki je na poklicni maturi dosegla 19 točk od možnih 20 vam vošči:

Srečno bodoči Ljudskouniverzančki! 

 

 

Tisti, ki si še niste uredili vpisa za šolsko leto 2022/23, Vas prosimo, da to storite čimprej.

 

 

Informacije lahko dobite na 02 843 07 30; 041 682 596 ali nam pišete na External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si

 


Prijavnica

Prijavnica 107.9KB