Kakovostno lokalno andragoško središče pomeni, da našim uporabnikom nudimo strokovno in celovito storitev. ​

 ​

Le ta se prične z ugotavljanjem njihovih izobraževalnih potreb, sledi pa informiranje in svetovanje.  Nudimo pomoč pri  odločanju za izobraževanje, njegovi organizaciji in  načrtovanju. Spremljamo jih na poti učenja in razvoja kariere. Ob tem poskrbimo za razvoj in implementacijo kakovostnih programov prilagojenih za odrasle in izvajamo javno službo na področju izobraževanja odraslih.


Svetovanje po modelu ISIO


Zagotavljamo pomoč pri: ​

  • načrtovanju osebne in karierne poti z izbiro primernega izobraževanja in usposabljanja, ​

  • ugotavljanju in vrednotenju predhodno pridobljenega znanja, ​

  • podpori med izobraževanjem ter po njem, ​

  • premagovanju učnih težav in ovir,​

  • pripravi zbirne mape (portfoliju) dokazil o izobraževanju in ​pridobljenem znanju.


Svetovanje izvajamo na sedežu Ljudske univerze Slovenska Bistrica, ​

na info - točkah ter v obliki mobilne svetovalne službe.