JAVNA DELA


Ljudska univerza Slovenska Bistrica se poleg klasičnega izobraževanja za odrasle ukvarja tudi z organiziranjem usposabljanja za nezaposlene in javnih del. Tako je nastal projekt Pohorje, Haloze in Dravinjske gorice – naš življenjski prostor.


V tem projektu sta na Ljudski univerzi delovali dve skupini javnih del, ki sta raziskovali naravno in kulturno dediščino občine, udeleženci so se usposobili za turistične vodnike in animatorje. 

Delovala je tudi skupina slovensko-bistriških vezilj, ki so s svojimi žlahtnimi belimi vezeninami, za katere so od Obrtne zbornice Slovenije dobile tudi naziv izdelek domače obrti, navdušile marsikoga, ki želi dom opremiti z unikatnimi izdelki, ki so narejeni po predlogah starih vezenin.

Obdelovalci gline – lončarji in oblikovalci lesa – lesarji so ustvarjali iz materialov, ki so jih obrtniki na tem področju nekoč zelo pogosto uporabljali. Izdelki so narejeni po starih vzorcih in predlogah ter hkrati prilagojeni današnjim potrebam. Tri izdelovalke iz gline in pet lesarjev so za izdelke dobili naziv izdelek domače oz. umetne obrti.


Vse manj je mojstrov, ki so še vešči pokrivanja streh z avtohtonimi materiali, ki so se nekoč uporabljali na Pohorju, v Dravinjskih goricah in Halozah. Zato smo usposobili dva krovca, ki v zimskem času opletata steklenice ter pleteta cekarje, košare in košarice iz vrbovih in smrekovih šib ter iz koruznega ličja.