Neformalni izobraževalni programi in izpiti za brezposelne v letu 2018

 


Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza bo v obdobju 1.1. do 31. 10. 2018 skupaj s partnerji (Academia, LU Slovenska Bistrica, Micro Team in Fundacija Prizma) izvajal programe za brezposelne.


Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica smo do konca junija zaključili z izvedbo programa:

- NEMŠČINA A1,

- NEMŠČINA A2 in

- RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE.

V program je bilo vključenih 35 brezposelnih oseb.


V letu 2017 smo usposobili 72 udeležencev.
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Razvoj in izvedba neformalnih izobraževalnih programov za strokovne delavce


Razvili smo dva programa:


TEMELJNO UPRAVLJANJE Z VIRI 1

in

TEMELJNO UPRAVLJANJE Z VIRI 2


Gradiva razvita v okviru operacije

Trajnostno upravljanje z viri I 904.2KB
Trajnostno upravljanje z viri I - Tanja Šket 1.1MB
Izdelava finančnega načrta v javnem zavodu X - Romanca Steinbacher 501.8KB
Trajnostno upravljanje z viri 2 882.9KB
Upravljanje odnosov z javnostmi - Maja Krušič Šega 149.5KB