Skoraj 481.000 udeležencev je v 60. letih na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica pridobilo formalno izobrazbo, dvignilo kompetence in zvišalo raven izobrazbe. Vabimo Vas, da se pridružite, saj znanje izboljša življenje! Pričakuje Vas ekipa Ljudske univerze.


Kaj vam ponujamo?

 

Kakovostno lokalno andragoško središče pomeni, da našim uporabnikom nudimo strokovno in celovito storitev

Ta se prične z ugotavljanjem njihovih izobraževalnih potreb, sledi pa informiranje in svetovanje. Nudimo pomoč pri odločanju za izobraževanje, njegovi organizaciji in načrtovanju. Spremljamo jih na poti učenja in razvoja kariere. Ob tem poskrbimo za razvoj in implementacijo kakovostnih programov, prilagojenih za odrasle, in izvajamo javno službo na področju izobraževanja odraslih.


Računalniško opismenjevanje za odrasle

V sodobno opremljeni računalniški učilnici s 15 delovnimi mesti učenje poteka sproščeno in učinkovito. Strokovno usposobljeni predavatelji udeležence naučijo dela z računalnikom v krajših ali daljših tečajih, lahko pa tudi individualno.

Smo verificirani izvajalec javno veljavnega programa RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI ZA ODRASLE. Tečaj RPO traja 60 ur in predstavlja temeljni standard znanja za odrasle v Sloveniji.

Verificirani tečaji tujih jezikov

Jezikovne tečaje angleščine, nemščine in slovenščine za tujce izvajamo po verificiranih programih, udeleženci pa ob koncu prejmejo javno listino. Usposabljanje na posamezni stopnji traja 90 ur.
Prvih 300 ur je namenjenih učenju jezika na osnovni ravni.

Po 500 urah učenja je udeleženec sposoben samostojno in suvereno komunicirati v tujem jeziku. Učenje poteka v majhnih skupinah.

Krajši tečaji so namenjeni poglabljanju ali osvežitvi znanja.

Središče za samostojno učenje

Je prostor, kjer so udeležencem na voljo multimedijska učna mesta. S pomočjo raznolikih učnih gradiv in ob pomoči mentorja je samostojno učenje učinkovit in primeren način za usvajanje novih znanj za tiste odrasle, ki sami načrtujejo tempo in urnik učenja.

Udeleženci se najpogosteje učijo tujih jezikov in uporabe računalnika.

Učno središče je odprto vsak dan v delovnem času ljudske univerze.

Študijski krožki

Študijski krožki so neformalna oblika sodelovanja učenja, ki pogosto poteka medgeneracijsko, v neposrednem okolju, kjer ljudje živijo. Vsako leto izvedemo 6 študijskih krožkov, ki potekajo v Slovenski Bistrici, Makolah, Poljčanah in Hočah. Krožki delujejo pod vodstvom mentorjev z licenco Andragoškega centra Slovenije že več kot 20 let.

Tematska področja študijskih krožkov:
  • trajnostni razvoj in električna mobilnost,
  • zdrav življenjski slog,
  • medgeneracijsko sodelovanje in učenje,
  • kakovostno preživljanje prostega časa,
  • ohranjanje kulturne dediščine.

Ob prijetnem druženju si udeleženci sami zastavijo cilje in načrtujejo za to potrebne aktivnosti.

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Že dobro desetletje deluje Univerza ta tretje življenjsko obdobje v naši hiši, v letu 2019 pa smo vzpostavili novo v Hočah. Na obeh lokacijah izvajamo programe v skladu s povpraševanjem.

Vsako leto izvedemo okroglo mizo, s katero ugotavljamo izobraževalne potrebe, in nato v skladu s povpraševanjem pripravimo ponudbo za tekoče leto.

Ljudska "gre na zeleno"

Projekt je del naših dolgoročnih razvojnih usmeritev.
Na osnovi temeljne in strateške usmeritve zavoda, da po svojih najboljših močeh prispeva k trajnostni rabi virov in energije pri svojem delovanju in pri tem "pušča" čim manjši "odtis" v okolju ter hkrati spodbuja razvoj skozi svojo primerno dejavnost-izobraževanje, smo si zastavili specifične cilje:

  • proizvodnja električne energije brez negativnih vplivov na okolje,
  • promocija električne mobilnosti, omogočanje izkušenjskega učenja,
  • omogočanje dostopa do interneta za vse prebivalce,
  • učenje in ozaveščanje o uporabi obnovljivih virov energije,
  • promocija "Znanja, ki izboljša življenje!".