Osnovna šola za odrasle

Za informacije pokličite na 02 843 07 30 ali na 041 682 596 ali nam pišite na External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si

 

Za prenos prijavnice kliknite External link opens in new tab or windowtukaj.

 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE (za udeležence brezplačno)

 

Program financira MIZŠ in lokalna skupnost: občina Slovenska Bistrica, občina Poljčane in občina Makole.

Izvajamo program 2. in 3. triade.

Uspešno končana osnovna šola predstavlja prvo, zelo pomembno stopničko na poti do poklica. V osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega znanja iz predmetov kot sta matematika in slovenščina. Tu spletemo marsikatero prijateljstvo, naučimo pa se tudi učiti. To je trdna podlaga za življenje in dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.


Predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle

Predmet

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Slovenščina

x

x

x

x

Matematika

x

x

x

x

Tuji jezik

x

x

x

x

Likovna vzgoja

x

x

 

 

Glasbena vzgoja

x

 

x

 

Geografija

x

x

x

x

Zgodovina

x

x

x

x

Državljanska vzgoja in etika

 

 

x

x

Fizika

 

 

x

x

Kemija

 

 

x

x

Biologija

 

 

x

x

Naravoslovje

x

x

 

 

Tehnika in tehnologija

 

x

 

 

Predmet 1

x

x

x

x

Predmet 2

x

x

x

x

Predmet 3

x

x

x

x

 

Izbirni predmeti: Kaj nam govorijo umetnine, Obdelava gradiv, Računalništvo, Organizmi v naravi in umetnem okolju, Rastline in človek, Retorika, Nemščina.


Program devetletne osnovne šole za odrasle je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja.

Program dela je zasnovan tako, da vam omogoča opraviti dva razreda v enem šolskem letu.

 

Ob vpisu morate predložiti originale naslednjih dokumentov:

- osebni dokument

- potrdilo o državljanstvu

- izkaz o šolskem uspehu (obr. 1,28)

- potrdilo o izpolnjenem obveznem šolanju (obr. 1,21)


Že vrsto let sem razredničarka v programu osnovna šola za odrasle. V ta program se vpisujejo mladi pa tudi ljudje zrelih let, ki spoznajo, da je šele dokončana osnovna šola odskočna deska za nadaljnje izobraževanje, samopotrditev in uspeh v življenju. Prvi koraki so vedno težki, potem pa se ob izdatni pomoči predavateljev  zgladijo in prehojena pot postane lažja.

Poleg znanja, ki je najboljša popotnica za življenje, pridobijo udeleženci izobraževanja tudi druge veščine in spretnosti, ki jih motivirajo za nadaljnje izobraževanje in sprejemanje vseživljenjskosti učenja. Ob šolskem delu pa so v ospredju tudi dobri medsebojni odnosi, ki jih krepimo pri pouku in na strokovnih ekskurzijah.


                                                                                                                                       Marjeta Čas, profesorica