Phare

 

»Krepitev partnerstva in aktiviranje lokalnih zaposlitvenih potencialov s pomočjo Centra za razvoj dopolnilnih dejavnosti in drugih fleksibilnih oblike dela«


CILJI PROGRAMA

Namen programa je krepitev partnerstva med organizacijami (zavodi za zaposlovanje, organizacije za upravljanje s človeškimi viri, gospodarska združenja in organizacije, razvojne organizacije in organizacije za izobraževanje odraslih), ki lahko nudijo celovito podporo in pristop pri zaposlovanju brezposelnih oseb in drugih ogroženih ciljnih skupin. Partnerstvo je namenjeno vzpodbujanju in aktivaciji lokalnih zaposlitvenih potencialov in iskanju novih zaposlitvenih možnosti v fleksibilnih oblikah dela. 

 • Cilj programa je razviti celovito podporo, usposabljanje in pomoč ogroženim ciljnim skupinam (ženske, mladi, invalidi, dolgotrajno brezposelni, kmečko prebivalstvo), ki jim bo  v pomoč pri vzpostavitvi dejavnosti;
 • Krepitev partnerstva med organizacijami za usposabljanje, zaposlovanje in socialnimi partnerji z namenom aktivacije lokalnih zaposlitvenih potencialov in kreiranja novih delovnih mest.
 • Vzpostavitev Centra za razvoj dopolnilnih dejavnosti in drugih fleksibilnih oblik dela, ki bo namenjen  razvoju človeških virov, zaposlovanju, kreiranju delovnih mest in bo predstavljal celovito podporo za mala podjetja in posameznike;
 • Razvoj informacijskih, motivacijskih programov in programov usposabljanja, s katerimi bomo aktivirali osebne potenciale in vzpodbudili ogrožene ciljne skupine;
 • Vzpodbujanje ciljnih skupin v iskanju novih zaposlitev na področju osebnega dopolnilnega dela in dopolnilnih dejavnosti ali drugih fleksibilnih oblik dela;
 • Usposabljanje in pridobivanje znanja izbranih ciljnih skupin z namenom podpore in kreiranja samozaposlitve
 • Usposabljanje ciljnih skupin za kvalitetno in kreativno izdelavo produktov in storitev;
 • 40 - 46 novih zaposlitev v času trajanja projekta, ter 100 novih zaposlitev do leta 2006;

ODGOVORNI NOSILEC TER IZVAJALCI

 

Odgovorni nosilec projekta je bil Regionalni sklad dela Podravje.

Izvajalci oziroma partnerji na projektu so bili:


 •    Kooperativa Vita,
 •    Zavod za zaposlovanje republike Slovenije, območna služba Maribor,
 •    Ekonomski inštitut Maribor,
 •    Ljudska univerza Slovenska Bistrica,
 •    Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica;

 

Projekt se je uspešno zaključil 6. novembra 2004. Samozaposlilo se je 9 rokodelk, ki so uspešno končale usposabljanje.

Lidija Ajd Zafošnik, Partizanska 45, Slov. Bistrica, telefon 040 838 865 - Ročno izdeluje lutke iz naravnih materialov, polnjene s pirinimi luščinami. Izdeluje tudi domiselne predmete iz gline, ki temeljijo na bogatem izročilu Pohorja.

Zlatka Pušaver, Jelovec pri Makolah 13a, Makole, telefon 02 8030198 - Ustvarja vezenine za dekoracijo domov, oblačila in darila. Izdeluje tudi zavese, prtičke za krušne košarice, vrečke za zelišča, prte in prtičke vseh velikosti, šale in druge vezene izdelke.

Marjeta Arnuš, Stari Log 34, Pragersko, telefon 02 803 7492 - Ročno izdeluje lutki v narodni noši "Ivan in Micka". Izdelana sta iz bombažnega platna ter polnjena s pirinimi oluščki. Iz lesa izdeluje manjše nečke, pohorske cokle ter stojala za solnico.

Irena Zorko, Kostanjevec 34, Zg. Ložnica, telefon 02 818 2694 - S kombinacijo prastare tehnike in modernih motivov izdeluje dekorativne in uporabne predmete, ki sodijo v vsak dom: ogledalo z mozaikom, podstavki za posodo in pladnji, miza z mozaikom.

Danica Skuber, Spodnja Polskava 316, Pragersko, telefon 02 803 6586 - Ustvarja iz raznobarvnih kosov stekla različne okrasne in uporabne predmete, kot so pladnji, senčila, nabožna znamenja in ogledala. Zanimiva je uporaba vitraža v stavbarstvu, recimo vrata z vitražem.

Marija Leva, Radkovec 19, Zgornja Ložnica, telefon 02 818 1778 in Martina Stariha, Mostečno 41, Makole, telefon 02 803 2030- Gojita tradicionalne rastline, kot so roženkravt, dišeča pelargonija, deteljica, pokončna pelargonija, rožmarin, asparagus.

Adela Dušej, Kooperativa Vita g.i.z., telefon 02 460 5080 - Izdeluje dišeča darila. V vrečke iz naravnih materialov in steklene kozarce pakira doma pridelane zeli. Sama izdeluje tudi zeliščen sokove. Iz stiskanega cvetja ustvarja voščilnice in manjše slike, slika na svilo in izdeluje iz gline.

Sonja Rode, Kooperativa Vita g.i.z.,  telefon 02 460 5080 - Ročno izdeluje izvezene prtičke, vrečke za zelišča in kvačkane prtičke. Na vrečko za zelišča izveze zel, ki je v vrečki. Zeli in dišavnice goji na svojem vrtu.