PROJEKT Podeželje na spletu


            

 

 

V okviru projketa PODEŽELJE NA SPLETU

imate možnost, da si IZDELATE INTERNETNO STRAN.

 

 

VIZIJA: PODEŽELJE, KAKOVOSTEN PROSTOR BIVANJA IN DELA ZA VSE GENERACIJE!

Vizija razvoja je naravnana k celovitemu razvoju podeželja, ki naj bi po eni strani zagotavljal dolgoročno ohranjanje lastnih razvojnih potencialov: prebivalstvo, bogata in ohranjena naravna in kulturna dediščina,

po drugi strani pa naj bi omogočal kakovostno življenje podeželskemu prebivalstvu.

 

Vodilo je kakovost življenja na podeželju, ki vključuje tako posameznika kot socialni razvoj ter življenjske razmere, krepitev gospodarske moči in identitete ter partnerstva.

 

 

Projekt je sofinanciran s strani EKSRP, namenjenih za izvajanje pristopa LEADER, v programskem obdobju 2007 - 2013.