POKLICNA MATURA

 

Poklicna matura poteka v treh izpitnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

Udeleženci izobraževanja odraslih lahko POM opravljajo v dveh zaporednih rokih.

 

Prvi predmet

Slovenščina

Drugi predmet

Temeljni strokovni predmet

Tretji predmet

Matematika ali tuj jezik

Četrti predmet

Izdelek oziroma storitev z zagovorom

 

Program ekonomski tehnik opravljate za drugi predmet GOSPODARSTVO, programi strojni tehnik opravljate za drugi predmet STROJNIŠTVO.

 

Predmetni izpitni katalogi za vse predmete na poklicni maturi so dostopni na:

External link opens in new tab or windowhttp://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/PIK/2019.htm


 

Informacije na 02 843 07 30 ali 041 682 596 ali nam pišite na External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si