Pridobitev izobrazbe na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica


Vpisujemo v programe za dvig izobrazbene ravni:


  • OŠ za odrasle
  • Ekonomski tehnik
  • Strojni tehnik
  • Trgovec

Programe izvajamo v individualnem organizacijskem modelu. Število vpisnih mest je določeno s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Z izvajanjem izobraževalnih programov pričnemo v drugi polovici oktobra. Vpisujemo celo leto oz. do zapolnitve prostih mest.


Informacije o izobraževanju lahko dobite v času uradnih ur v naših prostorih na Partizanski ulici 22, 2310 Slovenska Bistrica ali nas kontaktirate: