RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE - javno veljavni program

Ob zaključku tečaja prejmete JAVNO VELJAVNO SPRIČEVALO, s katerim boste  lahko izkazali znanje računalništva na delovnem mestu ali drugje.


V letih 2008 in 2009 smo izvedli štiri skupine RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI ZA ODRASLE in računalniško opismenili 48 udeležencev..

 

V letu 2010 smo izvedli štiri skupine in  opismenili kar 62 udeležencev.