SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE - SSU


                         

 

PRITLIČJE

PON - ČET od 8:00 do 15:30

PET od 8:00 do 13.30

 

Središče za samostojno učenje je oblika neformalnega izobraževanja odraslih, ki pomembno dopolnjuje tradicionalno učenje in izobraževanje.

 

Namenjeno je vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središču je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Središče razpolaga z ustrezno računalniško opremo, zvočnimi in video napravami, multimedijskimi programi za samostojno učenje, udeležencem pa je na voljo tudi strokovna pomoč.

 

Nudimo Vam:

  • programe za učenje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, slovenščina za tujce),
  • računalniške programe (Windows, Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Photoshop, Open Office, Internet Explorer, AutoCAD, desetprstno tipkanje),
  • dostop do interneta in uporabo e-pošte, pišete lahko seminarske in diplomske naloge,
  • informacije in svetovanje o formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.

 

Pomagamo Vam:

 

  • izbrati ustrezen učni program,
  • izbirati primerna učna gradiva,
  • načrtovati učenje.

 

Prednosti samostojnega učenja:

 

  • sami izbirate kaj se boste učili,
  • sami izbirate gradiva in učne pripomočke,
  • sami izbirate čas in ritem učenja.

Kontakt: Valentina Tomasini, strokovna delavka

              GSM: 041 314 811

              E-pošta: External link opens in new tab or windowvalentina.tomasini@lu-sb.siZa potrebe razvojne, znanstveno-raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Središča za samostojno učenje (SSU) Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica in s tem omogoča brezplačno učno podporo za samostojno učenje, bomo udeležence SSU ob obisku prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, telefonska številka, spol, starost, raven in vrsta dokončane izobrazbe, status, oddaljenost bivališča od središča). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali naprej v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta udeleženca SSU.

 

Udeleženec mora posredovati osebne podatke, če se želi učiti v prostorih SSU. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu učenja v prostorih SSU ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije. 

 

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki je SSU tudi strokovna in razvojna podpora. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL. L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o udeležencu SSU na Ljudski univerzi Zavoda za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o udeležencih SSU na Ljudski univerzi Zavoda za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.

 

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: External link opens in new tab or windowwww.acs.siExternal link opens in new tab or window in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.