Program: STROJNI TEHNIK (PTI)

Poklic: STROJNI TEHNIK


Pogoji za vpis:

uspešno končana poklicna šola strojne smeri; IV. stopnja izobrazbe. Šolanje traja 2 leti oz. v skladu z vašim tempom.


 PREDMETNIK

Oznaka

 

Programske enote

Obvezno

izbirno

1. letnik

2. letnik

P1

Slovenščina

obvezno

X

X

P2

Matematika

obvezno

X

X

P3

Tuj jezik

obvezno

X

X

P4

Umetnost

obvezno

X

 

P5

Zgodovina

obvezno

X

 

P6

Geografija

obvezno

X

 

P7

Sociologija

izbirno 

X

 

P8

Psihologija

P9

Fizika

obvezno

X

 

P10

Kemija

obvezno

X

 

P11

Biologija

obvezno

X

 

P12

Informatika

obvezno

 

X

P13

Športna vzgoja

oproščen

X

X

Skupaj splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

M1

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

X

X

M2

Poslovanje in organizacija

obvezno

 

X

M3

Učinkovita raba energije

obvezno

X

X

M4

Obdelava gradiv

obvezno

X

X

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

 

 

 

 

 

izbirno

(2/M5-M12)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

M6

Računalniško podprte tehnologije

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

M9

Avtomatizacija in robotika

M10

Energetski sistemi

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

Skupaj strokovni moduli

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 obvezno

 

X

 

Interesne dejavnosti

oproščen

X

X

 

Odprti kurikulum

obvezno

X

X

Skupaj kreditnih točk

 

58

      58

Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

4


Zaključek šolanja:

Ob koncu šolanja boste opravljali poklicno maturo.

Poklicno maturo lahko opravljate v pomladanskem, jesenskem ali zimskem roku, zajema pa naslednje predmete:

1. slovenščino (pisni in ustni izpit),

2. strojništvo (pisni in ustni izpit),

3. matematika ali tuj jezik (pisni in ustni izpit),

4. izdelek oziroma storitev (izdelava naloge in zagovor);


Ob vpisu morate predložiti:

- spričevalo osnovne šole in spričevalo srednje šole (izvirnik),

- osebni dokument.

 

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali se oglasite pri nas.


Tisti, ki si še niste uredili vpisa za šolsko leto 2022/23, Vas prosimo, da to storite čimprej.


 

Informacije na 02 843 07 30; 041 682 596 ali nam pišite na External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si

 


Prijavnica

Prijavnica 107.9KB