Program: STROJNI TEHNIK (SSI)

Poklic: STROJNI TEHNIK

 

Pogoji za vpis:

uspešno končana osnovna šola. Šolanje traja 4 leta oz. v skladu z vašim tempom.


PREDMETNIK

Oznaka

 

Programske enote

Obvezno

izbirno

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

P1

Slovenščina

obvezno

X

X

X

X

P2

Matematika

obvezno

X

X

X

X

P3

Tuj jezik

obvezno

X

X

X

X

P4

Umetnost

obvezno

X

 

 

 

P5

Zgodovina

obvezno

X

 

 

 

P6

Geografija

izbirno

(2/P6-P8)

        X

        X

P7

Sociologija

P8

Psihologija

P9

Fizika

obvezno

X

X

 

 

P10

Kemija

obvezno

X

 

 

 

P11

Športna vzgoja

oproščen

X

X

 

 

Skupaj splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

M1

Tehniško komuniciranje

obvezno

 

 

X

X

M2

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

 

 

X

X

M3

Poslovanje in organizacija

obvezno

 

 

 

X

M4

Učinkovita raba energije

obvezno

 

X

X

 

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

obvezno

 

 

 

X

M6

Delovanje krmilnih in el. komponent

obvezno

 

X

X

 

M7

Obdelava gradiv

obvezno

 

 

X

X

M8

Spajanje gradiv in toplotna obdelava

obvezno

               

 

 

X

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacija

 izbirno (4/M9-M16)

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

M10

Računalniško podprte tehnologije

M11

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

M12

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

M13

Avtomatizacija in robotika

M14

Energetski sistemi

M15

Načrtovanje stavbnih instalacij

M16

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

Skupaj strokovni moduli

 

 

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

obvezno

 

X

X

X

 Aktivno državljanstvooproščen   X

 

Interesne dejavnosti

oproščen

X

X

 

 

 

Odprti kurikulum

obvezno

X

X

X

 

Skupaj kreditnih točk

 

59

59

59

59

Poklicna matura (izdelek o. storitev in zagovor)

 

4

 

Kovinsko predelovalna industrija ima v naših krajih več kot 200-letno tradicijo, zato tudi danes ni težko najti zaposlitve strojnim tehnikom.

Kolesa, motorji, avtomobili, vlaki, ladje in letala, stiskalnice in stružnice, peči in delovni stroji v tovarnah so rezultat dela strokovnjakov s področja strojništva.

 

Zaključek šolanja:

Ob koncu šolanja za poklic strojni tehnik, V. stopnja zahtevnosti, boste opravljali poklicno maturo.

 

Poklicno maturo lahko opravljate v pomladanskem, jesenskem ali zimskem roku, zajema pa naslednje predmete:

1. slovenščina (pisni in ustni izpit),

2. strojništvo (pisni in ustni izpit),

3. matematika ali tuj jezik (pisni in ustni izpit),

4. izdelek oziroma storitev (izdelava naloge in zagovor);

 

Ob vpisu morate predložiti:

- spričevalo osnovne šole (izvirnik),

- osebni dokument.

 

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali se oglasite pri nas.

 

 

Tisti, ki si še niste uredili vpisa za šolsko leto 2022/23, Vas prosimo, da to storite čimprej.

 

 

Informacije na 02 843 07 30; 041 682 596 ali nam pišite na External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.siPrijavnica

Prijavnica 107.9KB