ŠTUDIJSKI KROŽKI


Študijski krožki predstavljajo neformalno obliko učenja za odrasle. V študijske krožke se lahko vključi vsakdo, ki se na sproščen in prijeten način želi naučiti kaj novega in se družiti z ljudmi s podobnimi interesi ter izmenjati izkušnje.


Vzajemno in sodelovalno učenje se je po skandinavskem modelu začelo v Sloveniji uveljavljati pred dvema desetletjema. Skupina ljudi si zastavi skupne cilje, učne in akcijske, ter jih ob pomoči mentorja skuša uresničiti. Pri tem je pomembno, da se učijo drug od drugega, pomembno pa je tudi, da so povezani z okoljem, kjer delujejo. Tako so se v preteklih letih krožkarji lotevali različnih tem.


V letu 2019 smo izvedli sledeče študijske krožke:

- Z gibanjem in znanjem bogatimo življenje v Makolah,

- Štrikarije v Hočah,

- Ob knjigi in filmu spoznavamo demenco v Makolah,

- Komaj sem prišel na svet, že sem moral v šolo v Slovenski Bistrici,

- Plesno gibalne matineje v Slovenski Bistrici;


Letos napovedujemo študijske krožke v Slovenski Bistrici, Makolah, Poljčanah in Hočah.


V Slovenski Bistrici bomo šivali vrečke za sadje in zelenjavo v skladu s projektom "Ljudska gre na zeleno".


Študijski krožki v medijih:

- Sonja Plaznik - ambasadorka učenja

- Tako sem prišel na svet - izdaja publikacije


Mentorice študijskih krožkov:

- Sonja Plaznik

- Maja Kanop Krevh

- Mojca Plaznik Plavec

- Ana Kruder (koordinatorka)

External link opens in new tab or windowEPALE - Študijski krožek: KAKO SEM PRIŠEL NA SVETŠtudijski krožek Obrazi vseživljenjskega učenja


Informacije na telefonski številki:

02 843 07 30 ali 041 682 596

ali nam pišite na External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si

                

 

Prijavnica

Prijavnica 107.9KB