Študijski obisk delagacije ZLUS na Švedskem 2005


Med 4. in 10. oktobrom se je desetčlanska delegacija Zveze ljudskih univerz Slovenije udeležila študijskega obiska na Švedskem. v delegaciji je bila tudi direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica mag. Brigita Kruder. Zelo zanimiv in uspešen program je pripravila Zveza izobraževalnih centrov za promocijo izobraževanja Švedske-Studie Framjandet.
Ta študijski obisk je potekal v okviru mednarodnega sodelovanja in partnerske izmenjave med Zvezo ljudskih univerz Slovenije, Zvezo ljudskih univerz dežele Hessen iz Nemčije in Zvezo izobraževalnih centrov Studie framjandet iz Švedske. Dolgoletno partnersko sodelovanje vsebuje številne aktivnosti na področju strokovnih obiskov, predstavitve primerov dobre prakse, izmenjave in usposabljanja strokovnjakov in sodelovanja v skupnih evropskih projektih.