Študijski obisk na Švedskem 2007

V času med 6. in 13. oktobrom 2007 se je 17 direktorjev in strokovnih delavcev trinajstih ljudskih univerz udeležilo študijskega obiska na Švedskem, kjer je obiskalo 5 sodelujočih organizacij.


Nosilec projekta Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih na Švedskem je Zveza ljudskih univerza Slovenije, vsebinski koordinator pa ZIK Črnomelj.

Namen obiska je bil dosežen, saj so udeleženci dobili vpogled v mednarodno dimenzijo na področju presojanja in razvijanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih in spoznali pristope dobre prakse za zagotavljanje kakovosti. Istočasno so pridobili mednarodne izkušnje, navezali osebne in poslovne stike, ki predstavljajo temelj za nadaljnje projektno in partnersko sodelovanje.

Študijskega obiska se je udeležila Darja Kušar.