PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2016-2019

 

Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.


Ciljna skupina so zaposleni z manj kot V. stopnjo izobrazbe, s poudarkom na starejših od 45 let.


"DO NOVIH PRILOŽNOSTI Z NOVIM ZNANJEM"


 Nosilec konzorcija je Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza:

External link opens in new tab or windowhttp://www.azm-lu.si/projekti/kompetence-2016-2019/Konzorcijski partnerji:

     • Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica

       • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma

       • Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

External link opens in new tab or windowhttp://www.slomskov-zavod.si/index.php/kompetence-acs/kompetence-acs-o-projektu
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada