Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: External link opens in new tab or windowwww.eu-skladi.si

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je s konzorcijskima partnerjema RIC Slovenska Bistrica in Razvojna agencija Slovenske gorice vključena v projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za obdobje 5 let (2018-2022).


Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo tako zaposleni kot iskalci zaposlitve zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter na področju osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.


Izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let. Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).


 Nosilec konzorcija:Konzorcijska partnerja:


RIC - Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica


External link opens in new tab or windowRIC Slovenska Bistrica vključen v projekt Pridobivanja temeljnih poklicnih kompetenc 2018-2022
RASG - Razvojna agencija Slovenske gorice


External link opens in new tab or windowPRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC - TPK 2018-2022
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada.Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:


Več utrinkov o že zaključenih izvedbah v spodnji galeriji: