Program: TRGOVEC

Poklic: PRODAJALEC


PREDMETNIK

Ozn.

 

Programske enote

 

Obvezno

izbirno

1. in 2.

letnik

(traja 1 leto)

3. letnik

P1

Slovenščina

 

obvezno

X

X

X

P2

Matematika

 

obvezno

X

X

X

P3

Tuj jezik

 

obvezno

X

X

X

P4

Umetnost

 

obvezno

 

 

X

P5

Naravoslovje

 

obvezno

X

X

 

P6

Družboslovje

 

obvezno

X

X

 

P7

Športna vzgoja

 

oproščen

X

 

 

Skupaj splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

M1

Temelji gospodarstva

Gospodarske dejavnosti

obvezno

 

 

X

Temelji pravne kult., Pravno organizacijski vidiki poslovanja

obvezno

 

 

X

 

M2

Poslovanje trgovskega podjetja

Poslovno računovodstvo

obvezno

 

X

 

Poslovanje trg. podjetja

obvezno

X

 

 

Informacijska kom. tehnologija

obvezno

 

 

X

M3

Prodaja blaga

Poznavanje blaga

obvezno

X

 

 

Prodajni proces

obvezno

 

 

X

Psihologija prodaje

obvezno

 

X

 

M4

Upravljanje z blagovno skupino živila

Poznavanje živil

 

 

 

izbirno

(1/M4-M6)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Prodaja živil

M5

Upravljanje z blagovno skupino tehnika

Poznavanje tehn. blaga

Prodaja tehn. blaga

M6

Upravljanje z blagovno skupino tekstilj in drogerijskih izdelkov

Poznavanje tekstilij in drogerijskih izd.

Prodaja tekstilij in drogerijskih izd.

Skupaj strokovni moduli

 

 

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

obvezno

X

X

X

 Aktivno državljanstvo oproščen  X

 

Interesne dejavnosti

 

oproščen

 

X

X

 

Odprti kurikulum

 

obvezno

X

X

X

Skupaj kreditnih točk

 

 

59

59

60

Zaključni izpit

 

 

2

 

Pogoji za vpis:

Uspešno končana osnovna šola. Šolanje traja 2 leti oz. v skladu z vašim tempom.

 

Poklic trgovca sodi med najstarejše. Danes so veliki nakupovalni centri z bogato založenimi prodajalnami postali pravo središče družabnega življenja.

Tudi to je zagotovilo, da dela trgovcem še dolgo ne bo zmanjkalo. Pri nas si boste pridobili znanje in veščine, ki vam bodo omogočale opravljanje tega zanimivega poklica.

 

Zaključek šolanja:

Ob zaključku izobraževanja opravljate zaključni izpit iz:

1. slovenskega jezika in književnosti (pisni in ustni izpit),

2. zaključne naloge(seminarska naloga z zagovorom);


Ob vpisu morate predložiti:

- spričevalo osnovne šole (izvirnik),

- osebni dokument.


Za vse dodatne informacije nas pokličite (02 843 0730) ali se oglasite pri nas.Tisti, ki si še niste uredili vpisa za šolsko leto 2022/23, Vas prosimo, da to storite čimprej.

 

 

Informacije na 02 843 07 30; 041 682 596 ali nam pišite na External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si

 


Prijavnica

Prijavnica 107.9KB