UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE


          Rezultat iskanja slik za mizš logo                      Rezultat iskanja slik za u3žo logo                 


Univerza za tretje življenjsko obdobje je izobraževanje starejših za njihovo osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za aktivno udejstvovanje v družbi.

 

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena odraslim v poznejših letih in brezposelnim, ne glede na stopnjo formalne izobrazbe, politično, narodnostno ali versko pripadnost, oziroma drugo osebno okoliščino.


Ljudska univerza Slovenska Bistrica je članica Mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje:

External link opens in new tab or windowwww.utzo.si

 

Informacije na: 02 843 07 30 ali 041 682 596

External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.siLetno poročilo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, združenja za izobraževanje in družbeno vključenost 2016

Poročilo 2016

Novice U3ŽO

Novice U3 2020

Učno gradivo za mentorje mreže SUTŽO

Vodila za usposabljanje mentorjev
Zakaj in kako se starejši učijo
Model izobraževanja starejših
Načrtovanje izobraževalnih programov
Temeljne metode v izobraževanju starejših
Skupina in skupinska dinamika

Učno pismo

Mentor in znanje september 2017

Poročilo skupne evropske benchmark raziskave

Raziskava: primerjava izobraževanja starejših v različnih evropskih državah