UŽU - MK Moj korak

Večina odraslih z manj leti šolanja opravlja dela, pri katerih ne uporablja temeljnih spretnosti in jih v delovnem okolju ne obnavlja in ne vzdržuje, kar jim zmanjšuje možnosti enakovrednega vključevanja v okolje. Odrasle z manj leti šolanja označujejo težave na področju socialnega prilagajanja. Pozabljanje že naučenih znanj in spretnosti je pri teh odraslih prisotno v mnogo večji meri, kot pri drugih ljudeh. In ravno zaradi tega potrebujejo ponavljanje in utrjevanje znanj ter spretnosti in usposabljanje za transfer v praktično življenje. Usposabljanja za večjo pismenost oseb s posebnimi potrebami je potrebno ovrednotiti v kontekstu izenačevanja možnosti kot ključnega strokovnega načela za zagotavljanje inkluzije, torej enakovrednega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbeno okolje.