UŽU – programi

 

UŽU-MI Most do izobrazbe

Vključevanje v izobraževanje za doseganje višje stopnje izobrazbe pogojujejo temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, ki so ključnega pomena za usvajanje učnih vsebin, za izkazovanje naučenega pri preverjanju znanja in navsezadnje za uspešnost na zahtevnejšem delovnem mestu.

 

UŽU-BIPS Beremo in pišemo skupaj

Program družinske pismenosti je oblika izobraževalnega programa, ki lahko omili učinek medgeneracijskega prenosa ravni pismenosti v družinah. Usposabljanje staršev je prvi pogoj, da začno sodelovati pri opismenjevanju svojih otrok in da s spodbujanjem različnih dejavnosti, povezanih s  pismenostjo pripomorejo k zviševanju ravni pismenosti vseh družinskih članov.

 

UŽU-MK Moj korak

Večina odraslih z manj leti šolanja opravlja dela, pri katerih ne uporablja temeljnih spretnosti in jih v delovnem okolju ne obnavlja in ne vzdržuje, kar jim zmanjšuje možnosti enakovrednega  vključevanja v okolje. Odrasle z manj leti šolanja označujejo težave na področju socialnega prilagajanja. Pozabljanje že naučenih znanj in spretnosti je pri teh odraslih prisotno v mnogo večji meri, kot pri drugih ljudeh. In ravno zaradi tega potrebujejo ponavljanje in utrjevanje znanj ter spretnosti in usposabljanje za transfer v praktično življenje. Usposabljanja za večjo pismenost oseb s posebnimi potrebami je potrebno ovrednotiti v kontekstu izenačevanja možnosti kot ključnega strokovnega načela za zagotavljanje inkluzije, torej enakovrednega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbeno okolje.

 

UŽU-MDM Jaz in moje delovno mesto

Za veliko število zaposlenih, predvsem na delovnih mestih z nižjo izobrazbo, je dostop do izobraževanja in usposabljanja omejen na krajša usposabljanja za specifična delovna opravila ali pa usposabljanj sploh nimajo na voljo. Učenje ob vsakdanjih izkušnjah na delovnem mestu je lahko pomemben vir učenja, če so delovne naloge raznolike in povezane s pridobivanjem novega znanja in zmožnosti. Za zaposlene z nizkimi pisnimi dosežki pa je na splošno značilno, da je narava in sestava njihovih delovnih izkušenj zelo monotona in ozka, zato so omejene tudi njihove priložnosti za učenje z delovnimi izkušnjami. Uvajanje sprememb v tehnologiji najprej prizadene prav te zaposlene. Eden od nujnih, a ne zadostnih pogojev, je zato prav vlaganje v razvijanje in zviševanje temeljnih zmožnosti s posebej zato razvitimi izobraževalnimi programi.

Prijavnica 2018

Prijavnica 91.2KB