Vseživljenjsko učenje na LU Slovenska Bistrica

 

V našo ustanovo dnevno vstopa veliko oseb z doseženo nizko formalno izobrazbo ali v fazi izobraževanja. V okviru koncepta vseživljenjskega učenja ponujajo UŽU programi vsakemu posamezniku možnost pridobiti osnovna znanja ob usmerjanju in svetovanju, ki je prilagojeno individualnim potrebam. Možnosti učenja so brezplačne in hkrati prilagojene potrebam ter zmožnostim posameznikov.

 

Izobraževanje in učenje odraslih je ključni dejavnik za višanje ravni znanja in usposobljenosti za različne življenjske vloge, pa tudi za izboljšanje kakovosti življenja vsakega posameznika ter povečevanje enakih možnosti in socialne vključenosti.

Splošni cilj Ljudske univerze je povečati stopnjo udeležbe v vseživljenjskem učenju. V našo hišo naj vstopa veliko različnih znanja željnih ljudi in naj se vanjo tudi zadovoljni vračajo.

Pomembno je, da posameznik izobraževanje doživi kot nekaj prijetnega; dejavnost, s katero pridobiva nekaj koristnega zase ter odkriva področja, na katerih se bo lahko uveljavljal, ne pa doživljal neuspeha. Že ob začetku programa želimo podrobno spoznati posamezne udeležence in njihove potrebe zaradi uvodne prilagoditve poteka programa. Tako lahko v programu pripravimo skupini želene in dosegljive cilje, saj uspeh v programu vpliva tudi na samopodobo udeležencev.

 

Cilj programa je poleg priprave tudi motivacija udeležencev za nadaljnje izobraževanje, saj tako še bolj prispeva pri uspešnosti izkoriščanja »druge« priložnosti.

 

Usposabljanja za življenjsko uspešnost – UŽU programi

 

Usposabljanja za življenjsko uspešnost so programi aktiviranja udeležencev za svojo osebnostno rast, za povečanje svoje zaposljivosti, za izboljšanje položaja v družini, družbi, na delovnem mestu, za ponovno socialno vključitev itd. To so programi, ki posameznim udeležencem ponujajo maksimalen izkoristek svojih (spečih) potencialov. Programi so usmerjeni k udeležencem kot posameznikom in k vsem udeležencem skupaj kot skupini. Ob medsebojnem druženju se udeleženci drug od drugega učijo, si delijo in izmenjujejo izkušnje, se medsebojno podpirajo.


 


 

Informacije na 02 843 07 30 ali 041 682 596

External link opens in new tab or windowinfo@lu-sb.si