ZAPOSLENI


External link opens in new tab or window


mag. Brigita Kruder, direktorica;

svetovanje za izobraževanje, organizacija izobraževalnih programov;

 

Telefon: 02 843 0730,

GSM: 041 383 756,

E-pošta: External link opens in new tab or windowbrigita.kruder@lu-sb.si;

 

predsednica Zveze ljudskih univerz Slovenije od 2004 do 2008

External link opens in new tab or windowhttp://www.zveza-lu.si/ Maja Kanop Krevh, univ. dipl. etnol. in kult. antrop. ter prof. zgodovine,

strokovna delavka; informacije za izobraževanje odraslih,

poklicna matura, študijski krožki;


GSM: 041 314 988,

E-pošta: External link opens in new tab or windowmaja.kanop.krevh@lu-sb.siExternal link opens in new tab or window


External link opens in new tab or window


Darja Kušar, univ. dipl. teologinja in univ. dipl. filozofinja,

strokovna delavka, vodja projektov;

svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih;

informacije za izobraževanje odraslih;


GSM: 041 347 449,

E-pošta: External link opens in new tab or windowdarja.kusar@lu-sb.si

External link opens in new tab or windowValentina Tomasini, univ. dipl. pravnica,

koordinator projektov;

informacije za izobraževanje odraslih;


Telefon: 02 843 0730,

GSM: 041 314 811,

E-pošta: External link opens in new tab or windowvalentina.tomasini@lu-sb.si


Marjeta Ramovš
, mag. ekon. in posl. ved.,                                 
strokovna delavka;

Telefon: 02 843 07 30
GSM: 041 682 596
E-pošta: External link opens in new tab or windowmarjeta.ramovs@lu-sb.si
Vinka Kunstek, mag. managementa,     
koordinatorka Centra za starejše Metulj                                       

Telefon: 02 818 07 49

GSM: 031 619 611

E-pošta: External link opens in new tab or windowcenter.metulj@lu-sb.si