ZGODOVINA


NASTANEK IN DELOVANJE DELAVSKE UNIVERZE SLOVENSKA BISTRICA

 

 • Delavska Univerza v Slovenska Bistrici je bila ustanovljena 4. avgusta 1959 in sicer kot zavod za izobraževanje odraslih s sedežem na Trgu Svobode 26 (Slomškov dom).
 • Programi izobraževanja, ki so se tedaj izvajali, so obsegali štiri področja:

 -    idejno politično izobraževanje,

 -    družbeno ekonomsko izobraževanje,

 -    poljudnoznanstveno izobraževanje,

 -    strokovna izobraževanja.

 

 • 1960. leta je bil ustanovljen oddelek osnovne šole za odrasle.
 • 1962. leta vpis prvih udeležencev v oddelek srednje ekonomske šole.
 •  V 70. letih so delovale komercialna šola, ekonomska srednja šola in srednja tehnična šola - strojna šola.

 

 • Delovanje Delavske univerze do leta 1996 se je izvajalo na Trgu svobode 16.
 • Do leta 1979 so potekale naslednje šole:

 

 -         poklicna administrativna šola,

 -         poslovodska šola,

 -         poklicna kovinarska šola,

 -         komercialna srednja šola,

 -         delovodska šola srednja smeri,

 -         tehnična srednja šola strojne smeri,

 -         višji administrativni tečaji.

 

 

 • 11. 2. 1992 Občina Slov. Bistrica preimenuje Delavsko univerzo v Ljudsko univerzo, javni zavod za kulturo in izobraževanje otrok, mladine in odraslih.
 • V 90-ih letih so poleg rednih programov šolanja in tečajev pričeli ponujati še storitve informiranja, svetovanje o izobraževanju, priprave na sprejemne izpite itd.
 • Leta 1996 se Ljudska univerza seli na novo lokacijo, na Partizansko 22.
 • Izobraževanje poteka na naslednjih področjih:

               -    izobraževanje za pridobitev izobrazbe ali poklica,

               -    osnovna šola za odrasle,

               -    strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,

               -    splošno izobraževanje.