Center vseživljenjskega učenja Podravje »ZORIM« Znanje, Osveščanje, Razvoj, Izobraževanje,

Motiviranje  

 

Z namenom vzpostavitve centra za vseživljenjsko učenje v Podravju smo se

povezali različni partnerji iz regije:

- eim, Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov,

- Doba,

- Inštitut za raziskovanje podjetništva,

- Ljudska univerza Ormož,

- Ljudska univerza Slovenska Bistrica,

- Regionalni sklad dela Podravje,

- Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor

- Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA.  

 

ZAKAJ? 

Center vseživljenjskega učenja Podravje »ZORIM«, prispeva k ustvarjanju bolj vzpodbudnih pogojev za uveljavljanje vseživljenjskega učenja v Podravju in zagotavljanju boljše informiranosti, zaposljivosti, mobilnosti in aktivnosti prebivalstva. 

 

KOMU JE CENTER NAMENJEN? 

Vsem, ki se želijo dodatno izobraževati in usposabljati ter iščejo informacije s področja izobraževanja, načrtovanja kariere, podjetništva, zaposlovanja ipd., predvsem pa mladim, ženskam, brezposelnim osebam. 

 

KAJ CENTER NUDI?

- različne oblike izobraževanje in usposabljanja (programi samostojnega učenja, programi e-učenja, delavnice ipd.),

- svetovanje in informiranje s področja, načrtovanja kariere, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in podjetništva,

- dostop do različnih izobraževalnih in informativnih gradiv,

- info-točka na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica deluje vsako sredo od 9.00 do 13.00.

 

Nudimo Vam informacije in svetovanje za izobraževanje.     

 

V okviru centra Zorim je bila 15. 12. 2006 slavnostna otvoritev Središča za samostojno učenje.

Delovni čas: ponedeljek – četrtek: 8.00-15.00, petek 8.00-12.00  

 

VEČ INFORMACIJ: Brezplačna telefonska številka: 080 17 78, External link opens in new tab or windowwww.center-zorim.net