Skoči na glavno vsebino

Javna služba v izobraževanju odraslih

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih kot javna služba

ZIO-1 (2018) je v slovenskih izobraževalni prostor končno prinesel tudi javno službo v IO, v katero sta vključeni dve dejavnosti: svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih ter program OŠO.

Brezplačna svetovalna dejavnost v IO je namenjena vsem odraslim (potencialnim in že vključenim udeležencem) v lokalnem oziroma regionalnem okolju. Posebna skrb je usmerjena v ranljive odrasle – tiste, ki imajo zaradi različnih ovir, oblik prikrajšanosti in primanjkljajev težji dostop do izobraževanja in učenja. Redko se vključijo oziroma se za to sploh ne odločijo.

Katere bistvene mehanizme je treba poudariti v svetovalni dejavnosti v IO?

Glavni namen in cilji svetovalne dejavnosti v IO so:

  • večja dostopnost izobraževanja in učenja,
  • večja vključenost v izobraževanje in učenje,
  • večja uspešnost in učinkovitost izobraževanja in učenja odraslih.

V strokovnih izhodiščih so poudarjeni tudi stalna analiza potreb odraslih, lokalnega oz. regionalnega okolja in vpetost organizacije v lokalno oz. regionalno okolje.

Svetovalna dejavnost v IO se izvaja na treh področjih:

  1. svetovanje za vključevanje in/ali nadaljevanje izobraževanja;
  2. svetovanje za ugotavljanje in dokumentiranje ter
  3. svetovanje za samostojno učenje.

(Visited 282 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST