Skoči na glavno vsebino

Digitalna pismenost kot temelj programov in dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev LAS Dobro za nas

Iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas in operacije

Digitalna pismenost kot temelj programov in dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev LAS Dobro za nas

Smo izvedli eno skupino 60 urnega tečaja

Računalniška pismenost za odrasle.

Prednost pri vključitvi so imeli kmetje in mladi prevzemniki, ponudniki turističnih storitev ter osebe z registrirano dejavnostjo in člani LAS Dobro za nas.


DIGITALNA PISMENOST kot temelj  programov in dejavnosti, ki izboljšujejo  kakovost življenja prebivalcev LAS Dobro za nas

Digitalna pismenost je temeljna  kompetenca za vsakega opolnomočenega posameznika še posebej tistega, ki želi delati v turizmu ali kmetijstvu samostojno in se pri tem povezovati z drugimi. Spada med temeljne pismenosti odraslega, nujno pa je potrebna za podjetnike, kmete, ponudnike turističnih storitev, vse aktivne državljane LAS-a.

Ponudili smo standard RAČUNALNIŠKE PISMENOST ZA ODRASLE – RPO, javno veljavni program, ki se konča z javno veljavno listino.

Po oglasni promociji vodilnega partnerja in po dodatni promociji na naši spletni strani in na FB strani ter s pomočjo vabil smo pridobili dovolj kandidatov za izvedbo skupine.

Program je bil izveden na skupno 15ih srečanjih po 4 pedagoške ure, kar skupno nanese 60 ur. Srečanja so potekala ob ponedeljkih in petkih.

V skupini je bilo skupno 12 udeležencev, od tega 11 žensk in 1 moški.

9 udeležencev je bilo starejših od 50 let.

Udeležence smo  usposobili za samostojno digitalno poslovanjem tako doma kot tudi na njihovih poslovnih področjih.

Po koncu tečaja je udeležencem dodatno na razpolago še vedno brezplačno samostojno učenje z mentorjem v Središču za samostojno učenje v okviru naše dejavnosti.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

PRP 2014 – 2020


(Visited 132 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST