Skoči na glavno vsebino

Temeljne kompetence 2023-2029

Ponudba izobraževalnih programov konzorcija 
 Javnoveljavni programi 
Javnoveljavni programiLjudska univerza Slovenska Bistrica 
Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenostiUŽU Beremo in pišemo skupaj      UŽU Moj korak  UŽU Razgibajmo življenje z učenjem 
Javnoveljavni programiRačunalniška pismenost za odrasleDigitalna pismenost za odrasle  
  
NIPO – Neformalni izobraževalni programi za odrasle
 Ljudska univerza Slovenska BistricaRazvojna agencija Slovenske GoriceRIC Slovenska Bistrica  Insights d.o.o.
sporazumevanje v slovenskem jezikuSlovenščina   
sporazumevanje v tujih jezikih na ravnehAngleščina Nemščina … seznam spodajAngleščina Nemščina  Angleščina Nemščina   
pridobivanje in zviševanje ravni pismenostiMedijska pismenost Hiša zdravja Presneti planeti – uvod v astrologijo … seznam spodaj Upravljanje s spremembami Hiša zdravjaSocialne kompetence
pridobivanje digitalnih kompetencRDO – Računalniško digitalno opismenjevanje: Digitalna komunikacija in aktivno državljanstvo … seznam spodajRDO – Računalniško digitalno opismenjevanje: Digitalna komunikacija in aktivno državljanstvo  
Program priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka  Priprave na izpit ZUP 

Ponudba programov NIPO

Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:

Angleščina, Nemščina, Italijanščina,

Francoščina, Španščina, Poljščina,

Ruščina, Češčina, Kitajščina,

Japonščina, Arabščina …

Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti:

Medijska pismenost

Upravljanje z osebnim premoženjem

Trening socialnih veščin/Socialne kompetence

Upravljanje s spremembami

Od stresa do ravnovesja

Hipokratov program

Skrb zase – naredi sam za svoje zdravje

Hiša zdravja

Presneti planeti – uvod v astrologijo

Trajnostna pismenost: Trajnostno oblačenje, Trajnostno prehranjevanje, Trajnostno načrtovanje in urejanje vrtov, Trajnostna mobilnost

Razvoj kariere starejših zaposlenih

Medgeneracijsko učenje na delovnem mestu

Tako smo se zabavali včasih

Pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO – Računalniško digitalno opismenjevanje):

Digitalna komunikacija in aktivno državljanstvo

Pripravite mobilne telefone

Poslovno komuniciranje

Osnove za delo z računalnikom doma in pomoč v pisarni

Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja

(Visited 52 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST