Skoči na glavno vsebino

Cenik

Šolsko leto 2023/2024

ŠOLNINE

PROGRAMZNESEK V EUR1. OBROK V EUR2-9. OBROK V EUR10. OBROK V EUR
EKONOMSKI TEHNIK (SSI)1059,00200,0096,0091,00
STROJNI TEHNIK1059,00200,0096,0091,00
EKONOMSKI TEHNIK (PTI)1059,00200,0096,0091,00
TRGOVEC – PRODAJALEC1059,00200,0096,0091,00
VPIS V ENEGA IZMED PROGRAMOV s statusom izobraževanja odraslih od 1.11.2023 do 31.8.2024500,00
POKLICNA MATURA220,00 EUR
1 IZPITNA ENOTA POM70,00 EUR

ZAKLJUČNI IZPITI

DRUGO

EVIDENČNI VPIS200,00 EUR
POPRAVNI IZPIT33,00 EUR
DIFERENCIALNI IZPIT/RAZREDNI83,00 EUR
DIFERENCIALNI IZPIT (kandidat ni vpisan)101,00 EUR
INDIVIDUALNA URA30,00 EUR
IZPIS IZ EVIDENCE9,00 EUR
DUPLIKAT POTRDILA9,00 EUR

TEČAJNINE

TEČAJI TUJIH JEZIKOV-ODRASLI (80 ur)450,00 EUR
TEČAJI TUJIH JEZIKOV-OŠ  10,00 EUR gradivo   30 ur120,00 EUR
TEČAJI TUJIH JEZIKOV-VRTEC110,00 EUR
TEČAJI RAČUNALNIŠTVA (30 ur) TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA ODRASLE (ESF)-30ur215,00 EUR 74,00 EUR
KONVERZACIJSKI TEČAJI (3O ur)
TEČAJ  POSLOVNE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE (45 ur)
SLEPO TIPKANJE (12 UR)- 4x+ PROGRAM ZA PC
DIGITALNA FOTOGRAFIJA (10 UR)
PLESNI TEČAJ ODRASLI  (8x 90 min)
PLESNI TEČAJ PREDŠOLSKI  (8x 45 min)
PLESNI TEČAJ OŠ ŠOLARJI (8x 60 min)
INDIVIDUALNE PLESNE URE  45 min/par
SOLO SALSA  (8x 60 min)
TEČAJ SLIKANJA  30 UR
TEČAJ ŠIVANJA 25 UR
INDIVIDUALNE URE
250,00 EUR
390,00 EUR
55,00 EUR
55,00 EUR
70,00 EUR
40,00 EUR
45,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR
98,00 EUR
50,00 EUR
30,00 EUR

PROGRAMI ZA STAREJŠE ODRASLE

JEZIKOVNI TEČAJI 20,00 EUR
LIKOVNO USTVARJANJE – SLIKANJE NA TEKSTILIJE IN STEKLO
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE
RAČUNALNIŠKI TEČAJI PO RAZLIČNIH MODULIH
30,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR

NAJEMI PROSTOROV

Natančna cena in pogoji ter termini uporabe se dogovorijo z vsakim uporabnikom posebej in definirajo z najemno pogodbo. Cena je odvisna od termina uporabe, zasedenosti prostorov, profitnost dejavnosti, ki jo bo najemnik izvajal v prostorih, pogostost najema, vrste in opreme prostorov, ter morebitnih dodatnih zahtev in želja najemnika.

PLESNA DVORANA ENKRATNI NAJEM50,00 EUR
PLESNA DVORANA celoletni najem11 EUR/uro
NAJEM UČILNIC (glede na velikost, čas uporabe, zasedenost termina, namenskost rabe)12,00 – 25,00 – 50,00 EUR
PROSTOVOLJSKI CENTER ZA VSE GENERACIJE (brezplačen najem za neprofitne dejavnosti)0,00 EUR

Cenik je potrdil svet zavoda na svoji 59. redni seji in velja za šolsko leto 2023/2024 ter poslovno leto 2024.

(Visited 1.018 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST