Skoči na glavno vsebino

Vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja

SVETOVANJE PRI VKLJUČEVANJU V IZOBRAŽEVANJE IN NADALJEVANJU IZOBRAŽEVANJA

Zajema  strokovno podporo odraslemu, ki se namerava vključiti v izobraževanje na novo ali nadaljevati že začeto izobraževanje.

Svetovalec odraslemu:

 1. da celostne informacije o možnostih izobraževanja v različnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programih;
 2. mu pomaga pri odločanju za ustrezno izbiro programa.

Svetovanje na tem področju zajema:

 • spodbujanje in motiviranje za vključitev v izobraževanje ter nadaljevanje izobraževanja in učenja;
 • predstavitev možnosti in strokovno podporo pri presojanju najustreznejših možnosti izobraževanja in učenja glede na dotedanje izobraževanje in učenje (formalno, neformalno in priložnostno), karierno pot in druge okoliščine;
 • strokovno pomoč pri načrtovanju in organizaciji izobraževanja in učenja, ki zajema pripravo načrta izobraževanja in učenja odraslega, načrt odpravljanja učnih težav in drugo;
 • usposabljanje za razvijanje učne zmožnosti, zmožnosti načrtovanja in razvoja kariere ter podobno;
 • pomoč pri odpravljanju situacijskih, dispozicijskih in institucionalnih ovir za uspešno izobraževanje in učenje;
 • spodbujanje in motiviranje za načrtovanje in razvoj kariere ter osvetlitev možnosti razvoja kariere, ki so podprte z možnostmi izobraževanja in učenja;
 • spremljanje rezultatov svetovanja in napredka odraslega.

Vsebina svetovalne dejavnosti pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju je povezana z:

 • vključitvijo v formalne programe izobraževanja;
 • vključitvijo v neformalne izobraževalne programe za različne namene (delo, osebni razvoj, prosti čas);
 • načrtovanjem in organizacijo izobraževanja in učenja;
 • načrtovanjem in razvojem kariere;
 • spremljanjem rezultatov svetovanja in napredka odraslega;
 • možnostmi zaposlitve;
 • drugimi vsebinami, povezanimi z izobraževanjem, učenjem ali kariero.

Več informacij

(Visited 107 times, 1 visits today)
DOSTOPNOST